donderdag, juni 13, 2024
spot_imgspot_img

Resultaten poll burgemeester verkiezingen 2024

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

We hebben de uitslag van onze poll waarin we vroegen voor wie jij zou stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, meer dan 1.700 mensen brachten hun stem uit. De lezers van Het Ostends Nieuws hebben hun stem uitgebracht. Vooraleer je verder leest willen we je graag waarschuwen voor de betrouwbaarheid van onze poll. Dit is niet wetenschappelijk onderbouwd en de resultaten zijn wat ze zijn, het is maar een poll….

Een poll via digitale media kan wel relevant zijn, maar er zijn enkele factoren waardoor het mogelijk minder relevant kan worden:

  1. Vertekening van steekproef: Bij een poll via digitale media wordt de steekproef vaak beperkt tot mensen die actief zijn op het betreffende platform of de betreffende website. Dit kan leiden tot een vertekening van de resultaten, omdat de deelnemers mogelijk niet representatief zijn voor de bredere bevolking. Mensen die geen toegang hebben tot internet of niet actief zijn op digitale platforms worden uitgesloten, waardoor de poll een beperkter perspectief biedt.
  2. Zelfselectie van respondenten: Bij digitale media-polls hebben mensen de vrijheid om al dan niet deel te nemen aan de poll. Dit kan leiden tot een zelfselectie van respondenten, waarbij mensen die een sterke mening hebben of zich sterk betrokken voelen bij het onderwerp eerder geneigd zijn om deel te nemen. Dit kan leiden tot een vertekend beeld van de publieke opinie, omdat de meningen van minder betrokken mensen mogelijk ondervertegenwoordigd zijn.
  3. Anonimiteit en ongecontroleerde identiteit: Bij digitale media-polls is het moeilijker om de identiteit van de respondenten te verifiëren. Dit opent de deur voor valse accounts, bots of meerdere stemmen van dezelfde persoon. Deze vormen van misbruik kunnen de resultaten van de poll sterk beïnvloeden en onbetrouwbaar maken.
  4. Beperkte controle over de vraagstelling en methodologie: Bij digitale media-polls kan de vraagstelling en methodologie minder goed gecontroleerd worden. Het ontbreken van strikte richtlijnen en kwaliteitscontroles kan leiden tot een gebrek aan objectiviteit en betrouwbaarheid van de resultaten.

Het is belangrijk om te erkennen dat polls via digitale media wel waardevolle inzichten kunnen bieden, maar dat ze met de bovenstaande factoren rekening moeten houden om de relevantie en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen.

De resultaten

Een recente peiling van HON heeft Vlaams Belang naar voren geschoven als de leidende partij in Oostende voor de aanstaande burgemeesterverkiezingen van 2024. Volgens de peiling zou 28,90% van de ondervraagden in Oostende hun steun toezeggen aan Vlaams Belang. Vooruit staat echter dicht op de hielen met 25,70% van de ondervraagden die aangeven op de partij te willen stemmen.

Naast de leidende partijen zijn ook de PVDA (10,30%) en N-VA (10,10%) prominent aanwezig en vormen zij een competitieve uitdaging voor Vlaams Belang en Vooruit.

Opmerkelijk is dat een significant aantal mensen in Oostende ervoor kiest om niet te gaan stemmen bij de komende burgemeesterverkiezingen. Ongeveer 6,10% van de ondervraagden geeft aan niet te zullen stemmen. Deze bevinding benadrukt het belang van het stimuleren van kiezersparticipatie en het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking bij het democratische proces.

Naast de bovengenoemde partijen tonen de resultaten van de peiling aan dat ook andere partijen aanhang hebben in Oostende. Open VLD (8,20%), Groen (4,00%) en CD&V (3,60%) genieten een zekere mate van steun, zij het in kleinere aantallen. Bovendien geeft 3,10% van de respondenten de voorkeur aan een andere partij dan diegenen die in de peiling zijn opgenomen.

Het is belangrijk om op te merken dat peilingen momentopnames zijn en dat de politieke voorkeuren van kiezers kunnen veranderen naarmate de burgemeesterverkiezingen van 2024 naderen. Peilingen bieden echter waardevolle inzichten in de politieke dynamiek en kunnen partijen helpen bij het vormen van hun strategieën.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het duidelijk dat er nog veel kan veranderen in het politieke landschap van Oostende. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de partijen om hun boodschap over te brengen en de steun van kiezers in Oostende te winnen. Het belooft een spannende en competitieve strijd te worden om het burgemeesterschap van Oostende.

Vergelijking tussen HON poll en vorige verkiezingen

PartijHON pollVorige burgemeester verkiezingenFederale verkiezingen mei 2019
NVA10,10%16,5%21,3%
Open VLD8,20%19,8%13,8%
Vooruit25,70%22,8%17,1%
Groen4,00%12,5%7,5%
CD&V3,60%7,8%12,6%
PVDA10,30%2,1%4,4%
Vlaams Belang28,90%13,1%20,9%
Andere partij3,10%4,4%2,4%

Uit de peiling blijkt dat de Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA) tijdens de huidige HON poll 10,10% van de stemmen ontvangt, een daling ten opzichte van de vorige burgemeestersverkiezingen (16,5%) en de federale verkiezingen van mei 2019 (21,3%). Hoewel de partij nog steeds aanzienlijke steun geniet, suggereert deze neerwaartse trend dat de NVA enige aanhang heeft verloren.

Ondertussen ziet de Open Vlaamse Liberalen (Open VLD) een vergelijkbare daling in populariteit. Met 8,20% in de huidige HON poll, daalde hun steun van 19,8% bij de vorige burgemeestersverkiezingen naar 13,8% bij de federale verkiezingen van mei 2019.

Een van de grootste winnaars in de peiling is de partij Vooruit. Met 25,70% van de stemmen in de huidige HON poll hebben ze hun populariteit weten te vergroten ten opzichte van zowel de vorige burgemeestersverkiezingen (22,8%) als de federale verkiezingen van mei 2019 (17,1%). Deze indrukwekkende stijging bevestigt de groeiende steun voor Vooruit onder het electoraat.

Groen heeft eveneens een verschuiving in partijvoorkeuren waargenomen. Terwijl ze slechts 4,00% van de stemmen ontvangen in de huidige HON poll, was er een opmerkelijke daling ten opzichte van zowel de vorige burgemeestersverkiezingen (12,5%) als de federale verkiezingen van mei 2019 (7,5%). Dit resultaat duidt op een afname van de steun voor de Groen-partij.

De Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) partij heeft ook te maken gehad met een verlies in populariteit. Met 3,60% in de huidige HON poll, is hun steun gedaald ten opzichte van zowel de vorige burgemeestersverkiezingen (7,8%) als de federale verkiezingen van mei 2019 (12,6%).

De Partij van de Arbeid (PVDA) heeft een opmerkelijke verschuiving gezien in de publieke opinie. Met 10,30% van de stemmen in de huidige HON poll, hebben ze een aanzienlijke toename van steun ervaren in vergelijking met zowel de vorige burgemeestersverkiezingen (2,1%) als de federale verkiezingen van mei 2019 (4,4%). Dit resultaat toont aan dat de PVDA momentum heeft gewonnen bij het electoraat.

Ten slotte blijkt uit de peiling dat het Vlaams Belang een aanzienlijke aanhang heeft vergaard. Met 28,90% van de stemmen in de huidige HON poll hebben ze een sterke groei doorgemaakt in vergelijking met zowel de vorige burgemeestersverkiezingen (13,1%) als de federale verkiezingen van mei 2019 (20,9%). Deze stijging in populariteit bevestigt het groeiende succes van het Vlaams Belang onder de kiezers.

Hoewel er ook andere partijen zijn vertegenwoordigd, blijkt uit de gegevens dat de partijvoorkeuren aanzienlijk verschillen tussen de huidige HON poll en de vorige verkiezingen. Deze verschuivingen zullen ongetwijfeld van invloed zijn op het politieke landschap en de strategieën van de betrokken partijen in toekomstige verkiezingen.

Disclaimer: De bovengenoemde gegevens zijn gebaseerd op de recente HON poll. Houd er rekening mee dat peilingen momentopnames zijn en dat de werkelijke verkiezingsresultaten kunnen variëren.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

2 REACTIES

  1. Laten wij dan even een analyse maken. De pol van HOL geeft aldus aan, dat liefst 28,90% voor Vlaams Belang hebben gestemd. Gelet het cordon sanitaire tegen Vlaams Belang en aldus het feit, dat GEEN politieke partij met VB wil samenwerken. Zou je dus kunnen stellen, dat het een verloren stem is. Met deze uitslag, dreigen wij aldus in Oostende in een onbestuurbaarheid terecht te komen. Een beetje kritiek moet hopelijk dan ook kunnen. Het feit dat NIET alle partijen bij naam werden opgenomen in de HON-pol maakt de betrouwbaarheid redelijk moeilijk. Als dus een digitale krant een bevraging over het stemgedrag lanceert, zou je kunnen verwachten dat alle partijen zijn opgenomen in de pol zodat de lezers een duidelijke keuze kunnen maken. Een gelijkaardige pol vinden wij dan ook bij O-vote, maar de uitkomst indrukwekkend anders.

  2. Zelfs met Groen in het stadsbestuur kan Het Blauwe Kruis van de Kust fluiten naar het beloofde geld voor een nieuw gebouw. Mensen met een hart voor dieren keren zich van Groen af. Bovendien is Groen tegen alle beloften in, in een stadsbestuur gestapt met het radicaal-rechtse N-VA. Zoals voorspelbaar was is de partij gedecimeerd: twee derden van de mensen die erop gestemd hebben met de vorige gemeenteraadsverkiezingen moeten er niet meer van weten. Volkomen terecht. Proficiat Wouter De Vriendt! Je bent de doodgraver van Groen in Oostende. En meneer De Vriendt, die eigenlijk zou moeten opstappen als protest tegen het niet uitbetalen van het geld voor het asiel, blijft niet alleen doodleuk ziten, neen, hij is zelf voorziter van de gemeenteraad. Wat een schande!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertisment -

Lees meer op HON

Meest gelezen

Recent Comments