Algemene Voorwaarden URL

Welkom op de Algemene Voorwaarden URL-pagina. Hier vind je belangrijke informatie over het gebruik van onze website en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik ervan. Het is essentieel dat je deze voorwaarden zorgvuldig leest en begrijpt voordat je onze diensten gebruikt. Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Gebruiksvoorwaarden

1.1 Door gebruik te maken van onze website stem je ermee in dat je deze Algemene Voorwaarden naleeft en alle toepasselijke wetten en voorschriften volgt.

1.2 Je gaat ermee akkoord dat je onze website alleen gebruikt voor legale doeleinden en geen activiteiten onderneemt die in strijd zijn met de wet.

1.3 Het is verboden om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze website of de systemen en netwerken die eraan verbonden zijn. Je mag geen pogingen ondernemen om de beveiligingsmaatregelen te omzeilen of te schenden.

2. Intellectueel eigendom

2.1 Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, merken en software, is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud is eigendom van ons of onze licentiegevers.

2.2 Het is niet toegestaan om de inhoud van onze website te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, verkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 We respecteren je privacy en behandelen persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

3.2 We streven ernaar om redelijke beveiligingsmaatregelen te treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of vernietiging. We kunnen echter geen absolute beveiliging garanderen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Onze website wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. We doen geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud op onze website.

4.2 We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schadevergoedingen, inclusief winstderving, voortvloeiend uit het gebruik of de onmogelijkheid om onze website te gebruiken.

5. Wijzigingen in de voorwaarden

5.1 We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken.

5.2 Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Door onze website te blijven gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, stem je in met de herziene voorwaarden.

6. Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die op onze website vermeld staan.

Laatste update: 21 mei 2023

Let op: Deze Nederlandstalige pagina met Algemene Voorwaarden is uitsluitend bedoeld als voorbeeld en moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en vereisten van jouw website of bedrijf. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een professional bij het opstellen van je eigen Algemene Voorwaarden.

Wil jij graag iedere dag een overzicht van al het nieuws uit Oostende in jouw mailbox?

Meld je aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Het Ostends Nieuws.

Wij spammen niet! Lees onze privacy beleid voor meer info.